Creapatch.com

De parvis grandis acervus erit

De les coses petites es nodreixen les coses grans