Llibreta programació 2022-23

4,00 €
Impostos inclosos

Aquí teniu la llibreta de programació pel curs vinent 2022-23. Els apartats que hi torbareu són:

 • calendari mensual (de tot l'any, també pots imprimir-lo A3 per penjar a l'aula)
 • horari setmanal (horitzontal i vertical, per anotar la programació, imprimir tantes pàgines com setmanes té el curs escolar)
 • portada, separadors 
 • registre d'alumnes
 • full d'avaluacions
 • full de reunions cicles
 • full de reunions claustre
 • full de reunions de comissions
 • horari del mestre
 • horari dels alumnes
 • distribució d'aula
 • registre d'alumnes NEE
 • registre de sortides
 • registre correus electrònics
 • full d'atenció a la diversitat
 • full d'idees
 • calendari d'aniversaris (també el pots imprimir DINA-3 per penjar a l'aula)
Quantitat

e0046